Vyberte si ze širokého spektra našich právních služeb. V rámci své činnosti jsme schopni zajistit právní služby v celé řadě právních oblastí a odvětví. Největší počet řešených případů spadá do oblasti:

Občanského práva hmotného a procesního včetně práva rodinného:

 • sepisování různých druhů smluv, kupních, darovacích, nájemních, smluv budoucích, vč. advokátní úschovy finančních prostředků,
 • transakce s nemovitostmi, návrhy na vklad do katastru nemovitostí,
 • řešení majetkových otázek při rozvodech manželství, sepisování dohod o vypořádání majetku, zastupování při rozvodech manželství,
 • řešení otázek výživného a výchovy dětí,
 • uplatňování nároků na úhradu dlužných částek,
 • sepisování žalob a návrhů na vydání platebních rozkazů, smírů a celou řadu dalších právních úkonů a jednání;

 

Pracovního práva:

 • zastupování zaměstnanců nebo zaměstnavatelů ve sporech s protistranou,
 • řešení případů neplatného skončení pracovního poměru,
 • řešení sporů u problematiky pracovního poměru na dobu určitou,
 • řízení ve věcech náhrad škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
 • vymáhání náhrad způsobené škody zaměstnanci či zaměstnavateli,
 • uplatňování nároků při překážkách v práci,
 • řešení problémů u zaměstnanců v rámci agenturního zaměstnávání,
 • zastupování a poradenská činnost klientů v průběhu kontrol ze strany státních institucí,apod.;

 

Obchodního práva:

 • posuzování smluv, pohledávek a závazků z nich vyplývajících,
 • sepisování smluv v obchodních vztazích, smluv o dílo,
 • účast na valných hromadách obchodních společností (obchodních korporací), apod.;

 

Správního práva:

 • sepisování žádostí, návrhů a dalších podání vůči správním orgánům,
 • účast a zastupování klientů na správních řízeních,
 • sepisování odpovědí na výzvy,
 • podávání řádných i mimořádných opravných prostředků,
 • zastupování klientů při exekučním řízení,
 • zastupování a poradenská činnost klientům k dodržování problematiky práv a povinností při vedení správního řízení,
 • zastupování klientů ve správním soudnictví;

 

Trestního práva:

 • zastupování osob v trestním řízení,
 • zastupování ex-offo, zastupování osob v průběhu celého trestního řízení v rámci jednotlivých stádií řízení,
 • podávání opravných prostředků, sepisování žádostí,
 • sepisování dovolání, ústavních stížností, atd.;

 

Finančního práva:

 • sepisování žádostí, návrhů, registrací a dalších podání vůči správním orgánům,
 • účast při daňových řízeních,
 • sepisování odpovědí na výzvy,
 • zastupování a poradenství při prováděných kontrolních aktivitách státních institucí,
 • podávání řádných i mimořádných opravných prostředků,
 • komplexní řešení daňové hmotně-právní i procesně-právní problematiky;

 

Cizích státních příslušníků:

 • pomoc při vyřizování pracovních povolení, jednání s příslušnými úřady (např. úřad práce, cizinecká policie, inspektorát práce apod.),
 • sepisování návrhů, podávání opravných prostředků v případě udělených sankcí zaměstnavateli nebo cizinci, žalob k soudu,
 • právní pomoc při vyřizování trvalého pobytu a získání českého občanství pro cizí státní příslušníky;

a celé řady dalších.