Úvod

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D., advokátka

Specializace

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Více zde...

Poskytované právní služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování právních služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.

Více zde...

Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře. Naší preferencí je především osobní přístup ke všem našim klientům a individuální řešení jejich problémů.

Poskytujeme právní pomoc v širokém spektru oborů právního řádu. Mezi naše klienty patří nejen jednotlivci se svými potřebami v oblasti občansko-právních, pracovně-právních, rodinně-právních nebo trestně-právních vztahů, ale i celá řada podnikatelských subjektů i orgány samosprávy.  Své služby poskytujeme také v dalších oblastech podnikatelské činnosti, kde v rámci poradenství spolupracujeme s dalšími právníky, daňovými a účetními poradci, auditory, znalci a tlumočníky. Zastupujeme klienty v řízeních před státními institucemi v oblasti správního, stavebního, daňového a dalších druhů správního řízení.

Při své práci klademe velký důraz na vytvoření příjemného prostředí pro klienty při řešení jejich požadavků, lidský přístup ke každému, kdo potřebuje právní pomoc, klademe důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Vzhledem k probíhajícím zásadním změnám v právním řádu a problematice začlenění nového občanského zákoníku do běžné každodenní praxe, sledujeme vývoj řešené problematiky a současně se snažíme o průběžné sledování novelizací právních předpisů pro jejich správnou a aktuální interpretaci.

Naši kancelář najdete na adrese Husova 1288/25, Jihlava, v přízemí domu. Kancelář je dobře dostupná i pro tělesně postižené klienty.

Více zde: http://www.akprchalova.cz/