O nás

Od svého vzniku budujeme profesionální advokátní kancelář, která pružně reaguje na požadavky klientů a zajišťuje odborné řešení jejich problémů.

Naše činnost představuje různorodé právní služby a pomoc různým typům subjektů. Při své práci se neomezujeme pouze na komerční právní poradenství a zastupování klientů, ale považujeme také za svou povinnost podílet se na životě společnosti a stavovské právnické obce, přispívat svou činností k dodržování lidských práv a obhajobě konceptu právního státu.

Podílíme se na výchově mladé generace, kdy zabezpečujeme výuku práva a účastníme se i na výuce dalších předmětů pro studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava, jak v prezenčním, tak i distančním studiu. Tuto činnost doplňujeme dále o přednášky pro studenty Celoživotního vzdělávání při VŠP Jihlava a formou odborných příspěvků v tisku a na odborných právnických konferencích.

V rámci své právnické praxe jsme získali bohaté zkušenosti s činností a fungováním státní správy v jejích různých oborech. V minulosti jsme se zúčastňovali také prací na přípravě nových zákonů v pracovněprávní oblasti. V návaznosti na získané zkušenosti zastupujeme klienty i ve vztazích a při jednání s orgány státní správy v různých druzích správního řízení.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
Advokátní kancelář byla založena JUDr. Alenou Prchalovou, Ph.D. a oficiálně působí v Jihlavě na ulici Husova 1288/25, Jihlava.

Advokátní kancelář má pobočku v Dolní Cerekvi 61, 588 45 Dolní Cerekev.


Tel.: 605 514 853
Mailto:

Alena Prchalová - advokátka
Zaměřuje se hlavně na problematiku pracovního a rodinného práva, řešení civilních sporů i trestního řízení. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor právo. V roce 1997 dokončila postgraduální studium v oboru Správní právo a získala titul Ph.D. Řadu let působila ve státní sféře v oblasti zaměstnanosti jako vedoucí právního a kontrolního odboru Úřadu práce v Jihlavě. V této době také působila jako členka Legislativní rady MPSV ČR. Od roku 2008 působí jako odborná asistentka na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, kde vyučuje právní předměty. V letech 2008 – 2013 také působila na Západomoravské vysoké škole v Třebíči.
Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě také přednáší právo posluchačům Univerzity třetího věku. Publikuje odborné články na různá témata v odborném tisku i na mezinárodních konferencích.
Hovoří česky a anglicky.

Advokátní kancelář spolupracuje s řadou dalších advokátů, mimo jiné i s advokátní kanceláří Mgr. Petra Břečky, Chlumova 3, 586 01 Jihlava.