Služby

Právo
Daně
Audit a účetnictví
Ostatní

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství a zastupování klientů v otázkách občanského, pracovního, trestního, správního, finančního a dalších oblastí práva, a zaměřuje se i na další oblasti důležité nejen pro podnikatelské subjekty, mezi které patří problematika daní, ekonomické poradenství, finanční a mzdové účetnictví, vedení daňové evidence, personalistika, řešení insolvence a další.

 

Právo

 • Občanské a obchodní právo
 • Závazkové právo
 • Pracovní a rodinné právo
 • Procesní právo civilní
 • Práva k nemovitostem
 • Správní právo
 • Finanční právo

 

Daně

 • Prosazování práv klienta
 • Poradenská činnost v daňových záležitostech
 • Zajištění zastupování klientů na správních úřadech a u soudů
 • Pomoc při vyplňování daňových přiznání

 

Audit a účetnictví

 • Zajištění zpracování auditu účetní závěrky
 • Mimořádné audity
 • Ekonomické poradenství
 • Zpracování finančního účetnictví
 • Zpracování finančního účetnictví

 

Ostatní

 • Personalistika a lidské zdroje
 • Optimalizace provozních procesů
 • Dotační poradenství

 

Advokátní kancelář poskytuje právní služby nejen poradenského charakteru, ale poskytnutí služby zajišťuje také vlastní přípravu a zpracování smluvních dokumentů, dohod, žalob, návrhů a dalších právních úkonů.

Mimo to zastupujeme klienty v případech vzniku nároků plynoucích z právních úkonů včetně jejich uplatňování před obecnými soudy, rozhodčími soudy a neposlední řadě i před soudem Nejvyšším a Ústavním.

Advokátní kancelář dále zastupuje klienta v případech řízení před správními orgány, při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty a orgány samosprávy, připravuje podání, žádosti, zajišťuje komunikaci, podává opravné prostředky.

Mimo uvedených právních služeb také zajišťujeme ověřování podpisů na vlastních i cizích listinách, zajištění advokátní úschovy finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí, zprostředkování kontaktů na spolupracující realitní kancelář nebo zajištění služeb daňového nebo účetního poradce.